Dodací podmínky

Po přijetí částky na účet, se dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat objednaný produkt na emailovou adresu, uvedenou při registraci.